Užitočné

rôzne užitočné informácie a dokumenty na stiahnutie

Značenie rozvodov - legenda k plánom

Potrubie

 potrubie
 studená voda
 teplá voda
 cirkulácia teplej vody
 plyn
 kamenina
 liatina
 plast
 betón
 azbestocement

Ostatné značenie

 smer toku
 zmena priemeru
 sklon
 klzné uloženie
 pevné uloženie
 mimoúrovňové kríženie
 prepojené kríženie
 odbočka
 oceľ zmena materiálu
 príruba
 pružné vedenie

Písomné značenie plastu

polyetylény

LDPE nízkohustotný polyetylén
MDPE strednehustotný polyetylén
HDPE vysokohustotný polyetylén
PEX sieťovaný polyetylén

polypropylény

PP, PP-H homopolymér
PP-B blokový kopolymér
PP-R statický (random) kopolymér

vinylchloridy

PVC, PVC-U polyvinylchlorid tvrdý
PVC-C polyvinylchlorid chlórovaný

ďalšie plasty

PB polybutén
PVDF Polyvinylidenfluorid
ABS akrylonitril-butadién-styrén
GRP polyester živice
PMM polymetylmetakrylát

Schéma zapojenia ohrievača vody (bojlera)

1. šróbenie
2. vypúšťací ventil
3. poistný ventil so spätnou klapkou
4. uzatvárací ventil
5. smer toku média

Doporučené výšky zariaďovacích predmetov

Umývadlo

Výška batérie: 1150mm*
Výška hrany umývadla: 850mm
Výška ventilčeku: 600mm s roztečou 100mm*
Výška odpadu: 530mm o Ø 40mm

Vaňa

Výška batérie: 750mm*
Výška hrany vane: 600mm
Výška odpadu: max. 100mm o Ø 70mm

 

Pisoár

Výška hornej hrany pisoáru: 1080mm
Výška odpadu: 350mm o Ø 40mm

 

Klozet a bidet

Výška hrany klozetu a bidetu: 400mm
Priemer odpadu: 110mm, 40mm
Výška skrutiek M12: 330mm od hotovej podlahy
Kombiklozet zadný rovný: 170mm od hotovej podlahy

Drez

Výška batérie: 1150mm*
Výška hrany drezu: 860mm (podľa linky)
Výška ventila: 600mm s roztečou 100mm*
Výška odpadu: 550mm o Ø 50mm
Výška pre drvič: 300 mm

Sprchový kút

Výška batérie: 1150-1200mm (od vaničky)
Výška hlavice: 1750mm
Priemer odpadu: Ø 50mm
Výška výustku hlavovej sprchy: 2150mm

Práčka / umývačka

Výška odpadu práčky: 450-600mm
Výška odpadu umývačky: 300-400mm
Výška vody: rovnaká ako odpad
Vzdialenosť vody od odpadu: min. 80mm

Všetky výšky je potrebné porovnať s technickými nákresmi daného výrobcu.

Rozmiestnenie a voľba zariaďovacích predmetov v bytoch a rodinných domoch

Nasledujúci text je výberom z novej knihy doc. Ing. Zdeňky Lhotákovej – Koupelny, ktorú v edícii Stavíme vydalo Vydavatelství ERA.

Pro vytvoření kvalitního prostředí koupelny je třeba navrhnout velmi dobré dispoziční a provozní uspořádání prostoru tak, aby byl dostatek místa pro všechny vybrané předměty a celek působil harmonicky. Počet hygienických místností v domě nebo bytě by měl odpovídat standardu bydlení, rozloze obývaného prostoru a počtu osob v domácnosti.

WC spojené s koupelnou jako jediná hygienická místnost vyhovuje např. svobodárnám pro 1 nebo 2 osoby nebo zařízení při pokoji pro hosta, ložnici apod. Vícečlenná rodina, která používá koupelnu ve stejnou dobu, by měla mít v bytě WC se samostatnou klozetovou mísou, umývátkem, popřípadě s bytovým pisoárem a bidetem a podle možností i další koupelnu.

Počet koupelen by měl odpovídat počtu místností pro spaní (např. dům se třemi ložnicemi by měl mít alespoň dvě koupelny, jednu s vanou pro děti, jednu se sprchovým koutem u ložnice rodičů a oddělené WC s umývátkem). Koupelna pro postižené osoby má mít uspořádání a typ zařizovacích předmětů přizpůsobené požadavkům postižené osoby.

Dobrý návrh koupelny vychází z prostorových možností bytového interiéru, výhledových potřeb rodiny a dodržení stylu, který si uživatel v celém bytě zvolil. Pozornost při návrhu a jeho realizaci je třeba věnovat zařizovacím předmětům, jejich výběru, umístění, barevnému sladění s ostatním zařízením koupelny, obklady i dlažbami s dobrými technickými i estetickými parametry.

Při navrhování dispozičního uspořádání zařizovacích předmětů v hygienických místnostech je nutné dodržet alespoň minimální vzdálenosti mezi jednotlivými zařizovacími předměty, vzdálenosti od stěn a dodržovat průchozí uličky.

Zvláště u podkrovních koupelen je třeba zvážit nejen výšky zařizovacích předmětů, ale i výškové možnosti místnosti, a do snížené části stropu dát skříňky, případně WC, bidet. Sprchy a eventuelně vany, které se používají ve stoje, situovat ke střední vyšší stěně.

Svébytnou atmosféru ve spojení s problematikou koupelen vytváří téma tzv. handicapu, které s sebou přináší mnoho nových požadavků na kvalitu a technické vybavení. Ne každý si uvědomuje, že jde o realitu života, kterou musíme vnímat velmi intenzivně způsobem nevytvářejícím atmosféru diferencování lidí. Je třeba hledat technická, ale i dispoziční řešení, která umožňují např. pohyb vozíčku v koupelně, umístění zvedacích zařízení umožňujících zpřístupnění např. vany, sprchy, ovládacích prvků, zajišťují bezpečnost, ale také nabízejí možnost snadného dovolání pomoci, event. i prostor pro doprovod. Zároveň s návrhem funkčního řešení je třeba pamatovat na systém údržby.

Zdroj: http://www.tzb-info.cz/2237-rozmisteni-a-volba-zarizovacich-predmetu-v-bytech-a-rodinnych-domech

Spotreby rúruok v závislosti od rozostupu pokládky

Rozostup
pokládky
Rozostup rúrok
(cm)
RAUTHERM S spotreba
(asi m/m2)
VA 30 30 3,3
VA 20 20 5,0
VA 15 15 6,6
VA 10 10 10,0
VA 5 5 20,0

Základné charakteristiky potrubia ALPEX

Životnosť potrubia – krivka starnutia
(pevnostná izoterma)

Z grafu je očividné, že zosieťovaný polyetylén (ALPEX) si ako jediný udržuje lineárny priebeh pevnostnej izotermy takmer bez poklesu pevnosti i po dobu viac ako 50 rokov. Pri istatných plastoch sa prejavuje zlom už po jednom roku a dochádza k prudkému poklesu pevnosti.

Príklad konštrukcie podlahy

Použitou podlahovou krytinou završujeme celkovú skladbu podlahového kúrenia. V podstate možno použít takmer všetky bežne používané podlahové krytiny za predpokladu, že ich tepelný odpor neprekračuje hodnotu R=0,15 m2 K/W. Čím väčší odpor podlahovej krytiny, tým väčšie nároky na teplotu vykurovacej vody a hustotu kladenia rúrok. To má v konečném dôsledku vplyv na vyššie zaobstarávacie náklady i energetické nároky. Tepelné odpory rôznych podlahových krytín zistíte u predajcu. Keramická krytina je z dôvodu nepatrného odporu R=0,02 m2 K/W veľmi výhodná.

Rez okrajov vykurovacích plôch

Rez rozdelenia vykurovacích plôch s dlažbou


1. vykurovacia doska
2. špárový profil
3. rozdelovacia dilatačná lišta
4. dlažba
5. izolácia

Dilatácia potrubia medzi vykurovacími okruhmi

Príklady rôznych variant vedenia vykurovacích okruhov v systémovej doske typu TH