Základné charakteristiky potrubia ALPEX

Životnosť potrubia - krivka starnutia
(pevnostná izoterma)

Z grafu je očividné, že zosieťovaný polyetylén (ALPEX) si ako jediný udržuje lineárny priebeh pevnostnej izotermy takmer bez poklesu pevnosti i po dobu viac ako 50 rokov. Pri istatných plastoch sa prejavuje zlom už po jednom roku a dochádza k prudkému poklesu pevnosti.