Elektroventily

Sú to elektromagnetické ventily, ktoré slúžia k pohodlnému odstaveniu hlavného uzáveru rozvodu vody alebo len jeho časti. Ovládať sa môžu vypínačom alebo aj jednoducho cez zabezpečovacie zariadenie(alarm) v rodinnom dome alebo akejkoľvek inej budove.

Ako to funguje?
Uzáver je stále v otvorenom stave pokiaľ sa niekto nachádza v budove. V prípade, že z domu odíde posledná osoba, ktorá zapne alarm, automaticky sa uzavrie aj ventil na vstupe do domu ale v rozvode zostane stále tlak vody, čize po príchode a otvorení ventilu nebudete poznať žiadne tlakové straty. Podstata tohto ventilu spočíva v tom, že ak by sa nejakou náhodou stala porucha na akomkoľvek zariadeni ( práčka, umývačka riadu, ...) z potrubia(zariadenia) vytečie cca 1L vody, čo nespôsobí takú škodu ako pri otvorenom ventile.