Značenie rozvodov - legenda k plánom

Potrubie

potrubie
studená voda
teplá voda
cirkulácia teplej vody
plyn
kamenina
liatina
plast
betón
azbestocement

Ostatné značenie

Smer toku
Zmena priemeru
Sklon
Klzné uloženie
pevné uloženie
Mimoúrovňové kríženie
Prepojené kríženie
Odbočka
oceľ zmena materiálu
Príruba
Pružné vedenie

Písomné značenie plastu

polyetylény

LDPE nízkohustotný polyetylén
MDPE strednehustotný polyetylén
HDPE vysokohustotný polyetylén
PEX sieťovaný polyetylén

polypropylény

PP, PP-H homopolymér
PP-B blokový kopolymér
PP-R statický (random) kopolymér

vinylchloridy

PVC, PVC-U polyvinylchlorid tvrdý
PVC-C polyvinylchlorid chlórovaný

ďalšie plasty

PB polybutén
PVDF Polyvinylidenfluorid
ABS akrylonitril-butadién-styrén
GRP polyester živice
PMM polymetylmetakrylát