Schéma zapojenia ohrievača vody (bojlera)

1. šróbenie
2. vypúšťací ventil
3. poistný ventil so spätnou klapkou
4. uzatvárací ventil
5. smer toku média