Príklad konštrukcie podlahy

Použitou podlahovou krytinou završujeme celkovú skladbu podlahového kúrenia. V podstate možno použít takmer všetky bežne používané podlahové krytiny za predpokladu, že ich tepelný odpor neprekračuje hodnotu R=0,15 m2 K/W. Čím väčší odpor podlahovej krytiny, tým väčšie nároky na teplotu vykurovacej vody a hustotu kladenia rúrok. To má v konečném dôsledku vplyv na vyššie zaobstarávacie náklady i energetické nároky. Tepelné odpory rôznych podlahových krytín zistíte u predajcu. Keramická krytina je z dôvodu nepatrného odporu R=0,02 m2 K/W veľmi výhodná.

Rez okrajov vykurovacích plôch


Rez rozdelenia vykurovacích plôch s dlažbou


1. vykurovacia doska
2. špárový profil
3. rozdelovacia dilatačná lišta
4. dlažba
5. izolácia


Dilatácia potrubia medzi vykurovacími okruhmi


Príklady rôznych variant vedenia vykurovacích okruhov v systémovej doske typu TH